Annonsera

Glad_Gratis

Vår formel, en gratistidning med i genomsnitt 50% annonser och 50% redaktionell bild och text med 100% positiv läsning, har gjort KalmarPosten till en uppskattad och framgångsrik produkt. Köpsugna konsumenter möter över 100 olika annonsörer från alla branscher, varje vecka.

Inlämningstider:
Fredag före aktuellt utgivningsdatum.

Perioditet:
Se utgivningsplan

Beordringadress:
Samma som ovan

Tekniska uppgifter:
Tryckeri: Sydostpressarna i Karlskrona AB
Tidningsformat: Tabloid
Spaltbredd: 38 mm
Spalmellanrum: 4 mm
Spalthöjd: 365 mm
Spalter per sida: 6
Maximal rastertäthet: 100 linjer

Mer om färginställningar & ICC-profiler

Adresser telefon o. dyl.:
Adress: Jenny Nyströms Gränd 2, 392 33 Kalmar
Besöksadress: Jenny Nyströms Gränd 2
Telefon: 0480-72 02 00
Telefax: 0480-511 27
e-mail: tidningen@kalmarposten.se

Spridningsområde:
Se karta

Distribution:
Point Logistik

Pris per spaltmm:
17:95/mm

Kontakta säljare på 0480-72 02 00 för ytterligare info eller för boka.

RS-kontrollerad

KalmarPostens upplaga är RS-kontrollerad.
Läs mer om RS-kontrollen här!

© Copyright 2013 KalmarPosten