Kalmar

All tandvård som inte är akut skjuts upp

Kalmar ,

Från och med fredag den 27 mars kommer enbart akuta besök att tas emot vid tre kliniker i Kalmar, Västervik och Oskarshamn. Anledningen är att skyddsutrustningen behövs inom vården.

Foto: Pixhill

Även icke akut tandvårdsverksamhet för barn 3-23 år vid de privata klinikerna som har avtal med Region Kalmar läns ”Vårdval Tandvård Kalmar län” omfattas av beslutet som togs av regionens krisledningsnämnd på tisdagen.

Anledningen till att man ställer in den planerade tandvården är att sjukvårdsmaterial och skyddsutrustning inom tandvården behövs inom hälso- och sjukvården.

– Det är viktigt att underlätta för sjukvården i nuvarande situation. Vi hoppas att alla patienter har förståelse för att vi alla måste bidra. Det är självklart för oss att omprioritera när övriga delar av vården har större behov av skyddsutrustning än vi, säger tandvårdschef Lise-Lott Heiding i ett pressmeddelande.

Den akuta verksamheten i folktandvården kommer att vid tre kliniker i länet: Berga centrum – Kalmar, Oskarshamn och Västervik.