1. Livsstilarrow-down
  2. Kultur & Nöjearrow-down
  3. Familjarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Arbetsmiljöverket ska genomföra inspektioner i kollektivtrafiken

Foto: Marie Sjödin Pixabay

Tåg- och busspersonal ligger över genomsnittet när det gäller anmälda arbetsolyckor som lett till sjukskrivning och orsakats av hot och våld. Därför kommer Arbetsmiljöverket att genomföra inspektioner av arbetsplatser i kollektivtrafiken, det rapporterar SVT.

Mellan 2014 och 2018 fick Arbetsmiljöverket in 29 arbetsolyckor som lett till sjukfrånvaro, hot och våld var orsaken i fyra av dessa. I Kronobergs län är siffrorna ännu högre. Där kom det in 44 anmälningar om arbetsplatsolyckor som lett till sjukfrånvaro. 15 av dessa orsakades av hot och våld.