Kalmar

Färre dödsolyckor på svenska vägar

Kalmar ,

Under 2019 omkom 223 personer i trafikolyckor på vägarna i Sverige vilket är betydligt färre än 2018 då det omkom 324 människor. Detta visar statistik från Transportstyrelsen.

Foto: Pixhill

Det är personbilsolyckor och främst singelolyckor som minskat mest. Även fordonskollisioner och fotgängarpåkörningar med dödlig utgång har minskat.

– Som det nu ser ut är det möjligt att uppnå Nollvisionens etappmål för vägtrafiken som innebär högst 220 omkomna år 2020, men det kommer krävas fortsatta insatser från alla inblandade parter, såsom myndigheter, organisationer och enskilda trafikanter, säger Jonas Bjelfvenstam, generaldirektör för Transportstyrelsen i ett pressmeddelande.

fakta

Omkomna i vägtrafik

110 av de omkomna bilisterna hade färdats i personbil, övriga i buss eller lastbil. De vanligaste olyckstyperna bland omkomna bilister var singel- och mötesolyckor med 44 respektive 43 omkomna.

Under 2019 omkom 28 motorcyklister. Det är 19 färre jämfört med 2018 då 47 motorcyklister omkom.

15 cyklister omkom under 2019, jämfört med 23 omkomna 2018. 10 av de omkomna cyklisterna var 65 år eller äldre.

Under 2019 omkom 26 fotgängare efter att ha blivit påkörda av motorfordon. Av dessa var ett barn under 18 år och 10 personer var 65 år eller äldre.

Källa: Transportstyrelsen

Visa mer...