Kalmar

Flygresandet minskade under 2019

Kalmar Artikeln publicerades

Flygresandet har även minskat vid Kalmar flygplats.

Foto: Pixhill

Under 2019 var det 37,9 miljoner passagerare på de svenska flygplatserna. Jämfört med 2018 är det en minskning med 3,5 procent, vilket motsvarar 1,4 miljoner passagerare. Det visar siffror från Transportstyrelsen.

Antalet utrikespassagerare minskade med 2,2 procent och uppgick till drygt 30,9 miljoner under 2019. Inrikespassagerare minskade med 8,9 procent jämfört med 2018 och uppgick till omkring 7 miljoner.

Flygresandet har även minskat vid Kalmar flygplats. Under 2019 var det 232 122 ankommande och avresande passagerare, jämfört med 243 296 under 2018. Det är en minskning med 4,6 procent, vilket motsvarar 11 174 passagerare.

– Så gott som samtliga inrikeslinjer visar en nedgång 2019. Det har sin förklaring i avmattning av den svenska ekonomin, men det kan inte uteslutas att det också kan förklaras av en ökad miljömedvetenhet och tillgång till alternativa färdsätt, säger Jean-Marie Skoglund, flygmarknadsanalytiker på Transportstyrelsen i ett pressmeddelande.