1. Livsstilarrow-down
  2. Kultur & Nöjearrow-down
  3. Familjarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Många tatueringsfärger innehåller förbjudna ämnen

Foto: Läkemedelsverket

Läkemedelsverket har granskat 24 färger för tatuering och permanent makeup. Kontrollerna visade att 12 färger innehöll förbjudna ämnen som misstänks vara cancerframkallande.

– Det här är allvarligt. Färgerna ska uppfylla regelverket och i de tre analysprojekt med kemiska analyser vi hittills utfört har vi tyvärr inte sett någon förbättring. Vi tolkar detta som att tillverkningen av färgerna borde kontrolleras noggrannare, säger, Magnus Crona, utredare på Läkemedelsverket i ett pressmeddelande.

Då det är främst importerade färger i Sverige vilar ett stort ansvar hos den som säljer eller använder färgen. Läkemedelsverket menar att branschen behöver ta ett stadigare grepp om de färger som används och kräva mer av tillverkarna.

– Vi har sett till att de här färgerna som innehåller farliga ämnen plockats bort från marknaden men samtidigt riskerar det komma in nya färger med farliga ämnen som når svenska tatuerare. Det här kan leda till ett folkhälsoproblem på sikt. Vi behöver nu gå ut med mer information till branschen om deras skyldigheter att kontrollera sina tatueringsfärger.

Analysen i korthet:

Läkemedelsverket har utfört analyskontroller och märkningskontroller av 24 tatueringsfärger för tatuering och permanent makeup. 12 produkter visade sig innehålla förbjudna ämnen eller för höga halter av föroreningar. 5 av produkterna innehöll aromatiska aminer vilka är förbjudna i tatueringsfärger med anledning av att de misstänks vara cancerframkallande, mutagena (skadar arvsmassan, DNA), reproduktionstoxiska (skadar fortplantningsförmågan) eller på grund av deras allergiframkallande egenskaper.
10 av de undersökta färgerna innehöll förhöjda halter av föroreningarna arsenik, bly, kobolt, zink eller polycykliska aromatiska kolväten (PAH). 18 av produkterna innehöll även nickel och de flesta av dessa saknade obligatoriska varningstexter kopplade till nickel, vilka är tänkta att underlätta för nickelallergiska att undvika produkterna. Även andra typer av märkningsbrister påträffades saknade sterilmärkningar och bristande innehållsförteckningar.
Efter utförd granskning uppfyllde endast 11 produkter de regler som Läkemedelsverket kontrollerat. Läkemedelsverket ansvarar tillsammans med landets kommuner för att kontrollera att företagen följer reglerna. Läkemedelsverket ansvarar också för att ge vägledning om reglerna för tatueringsfärger till kommunerna.
Till Läkemedelsverkets register finns runt 3200 tatueringsfärger anmälda. På Läkemedelsverkets webbsida finns information gällande regler samt råd till konsumenter som funderar på att tatuera.
Källa: Läkemedelsverket