Kalmar

Prognosen: Arbetslösheten når 10 procent till sommaren

Kalmar ,

Spridningen av coronaviruset gör att världsekonomin är i fritt fall och ett flertal länder är snabbt på väg mot recession. Nedgången i Sverige är snabb och drabbar flera sektorer. Export, investeringar och hushållens konsumtion faller brant. Till sommaren väntas arbetslösheten stiga och nå 10 procent, det skriver Swedbank i en ny konjunkturprognos.

– Förloppet är snabbare än under finanskrisen och 90-talskrisen. En skillnad mot då är att hushållens konsumtion faller mer under corona-krisen, säger Andreas Wallström, i ett pressmeddelande.