1. Livsstilarrow-down
  2. Kultur & Nöjearrow-down
  3. Familjarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Regionen gör överskott på 170 miljoner

Region Kalmar län redovisar ett resultat på 170 miljoner kronor för 2019, vilket är 48 miljoner bättre än budget.
Foto: Sara Jonasson

Dock konstateras att verksamheternas resultat före finansnetto är negativt. Förvaltningarna drog över sina budgetar med totalt 361 miljoner kronor. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen stod ensam för 325,8 miljoner av underskottet. Även primärvården och Kalmar länstrafik visade underskott. Det vägs dock upp i bokslutet av 409 miljoner mer i finansiering än budget.

– Huvudorsaken till att resultatet är betydligt bättre än tidigare prognoser är högre värdeuppgång på våra finansiella placeringar än beräknat. Den höga nettokostnadsutvecklingen under början av 2019 har också genom en rad åtgärder och ökade riktade statsbidrag kunnat dämpas, säger ekonomidirektör Lars Mattsson i ett pressmeddelande.

I och med resultatet på 170 miljoner kronor under 2019 når Region Kalmar län det ekonomiska målet om två procents överskott i förhållande till de samlade intäkterna från skatt, utjämnings- och generella statsbidrag. Resultatet uppgår till 2,2 procent.

Däremot nås inte det andra målet om att samtliga investeringar ska finansieras med egna medel. Enligt Region Kalmar län är förklaringen de två senaste årens stora investeringar inom specialistpsykiatrin i Oskarshamn och Kalmar. Region Kalmar län investerade för sammanlagt 652 miljoner kronor under 2019.