1. Livsstilarrow-down
  2. Kultur & Nöjearrow-down
  3. Familjarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Utställning visar ny konst i kommunen

Kultur- och fritidsförvaltningen bjuder in till vernissage i utställningslokalen KIKAIN, i Dryadenparken, Kalmar. Vernissagen äger rum den 24 januari och i utställningen visas den konst som kommunen köpte in under 2019.
Foto: Kalle Blake

I årets utställning representeras 15 konstnärer. Efter utställningen kommer konstverken att placeras ut inom kommunen. På vilka platser de olika konstverken hamnar kan kommunens anställda vara med och påverka genom önskemål.

– Det är både lokala konstnärer och konstnärer från hela landet, säger Katarina Johansson Storm, konstansvarig.

För tillfället ingår det 4000 konstverk i Kalmar kommuns konstsamling. Under 2019 utökades samlingen med 19 nya konstverk för ett värde på dryga 200 000 kronor. Det första konstverket köptes in i början av 1950-talet. Samlingen finns dokumenterad och registrerad i ett särskilt konstregister.

– Syftet med kommunens konstinköp är att berika den offentliga miljön för dem som vistas, besöker och arbetar i kommunens verksamheter samt att stödja det lokala konstlivet. Konsten skapar glädje, trivsel och attraktion i de offentliga rum som vi vistas i.

Utställningen startar klockan 13.00 den 24 januari och kommer att vara tillgänglig under perioden 24 januari – 23 februari 2020.

Representerade konstnärer 2019

• Åsa Jonason
• Ann-Karin Myklebostad
• Björn Björnholt
• Anna Curtius
• Cecilia Uhlin
• Cecilie Lie
• Elena Kraskowiski
• Joakim Allgulander
• John Rasimus
• Sven-Bertil Svensson
• Ellinor Augustini
• Annika Jarring
• Anna Berglund
• Maria Pohl
• Åsa Kvissberg