Insändare

Insändare: Kräver anställd diabetessjuksköterska

Vi tre diabetesföreningar i Kalmar län önskar och kräver att även kommunernas hemsjukvård samt äldreboende har en diabetessjuksköterska anställd.
Publicerad 14 november 2020
Detta är en insändare i Kalmarposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Foto: Mostphotos

Detta på grund av de samtal vi fått till oss av anhöriga.

Vår undran är vad har hemtjänstpersonal och personal på särskilt boende för utbildning inom diabetesvården? Vilka prov får de göra innan de delegeras att ge insulin?

Idag har diabetesvården gjort så stora framsteg att även människor med typ 1 diabetes hamnar inom hemtjänst och på boende. Detta var mycket ovanligt för ett tjugotal år sedan då människor med typ1 diabetes sällan levde så länge.

Kan personalen skillnaden mellan typ1 och typ 2 diabetes? Det är väldigt allvarligt om dessa båda behandlas på samma sätt! Att en brukare med typ2, som har höga värden, uppmanas att röra på sig är helt rätt. Så är inte fallet med en brukare med typ 1 som i sådant fall behöver insulin. Vet personalen detta?

Kan personalen hantera insulinpumpar?

Kan personalen hantera olika blodsockermätare och Libremätare, vita knappen på armen?

Kan personalen räkna kolhydrater så brukaren får rätt insulindos?

Vi anser att det är alltför stor risk idag att människor med diabetes typ1 och typ2 på våra äldreboende och inom hemtjänsten felbehandlas av personal p.g.a. okunskap om diabetes och skillnaderna mellan dessa två typer.

Vi anser att kommunerna snarast måste åtgärda detta problem som kommer växa alltmer framöver.

Text: Tjustbygdens Diabetesförening

Oskarshamnsortens Diabetesförening

Diabetesföreningen Kalmar/Öland med omnejd

Insändare Insändare