Nu ska alla kommuninvånare se minst tre träd från sin bostad: ”Svårt att mäta”

I Kalmar kommuns senaste översiktsplan finns ett nytt ställningstagande om att alla kommuninvånare ska se minst tre träd från sin bostad eller arbetsplats.
Publicerad 13 februari 2023
Kalmar kommun vill att alla kommuninvånare ska se minst tre träd från sin bostad.
Kalmar kommun vill att alla kommuninvånare ska se minst tre träd från sin bostad.Foto: Mostphotos

En översiktsplan är ett dokument som varje kommun tar fram för att ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön i kommunen. Kommunen samarbetar med kommuninvånarna som kan komma med förslag.

Den aktuella översiktsplanen är just nu på en andra granskning som pågår mellan den 6 februari och 11 april. Under den första granskningen, som pågick sommaren 2022, kom totalt 139 yttranden in.

Flera förändringar har gjorts sedan den förra granskningen av översiktsplanen, bland annat ett nytt ställningstagande om att alla kommuninvånare ska se minst tre träd från sitt hem.

– Träd i staden bidrar med många olika så kallade ekosystemtjänster. De ger skugga vid värmeböljor, hjälper till att ta hand om vatten vid kraftig nederbörd och fångar upp en del luftföroreningar. Dessutom visar forskning att människor mår bra av att se grönska och av att vistas i grönområden, skriver kommunekolog Tomas Burén i ett mejl till KalmarPosten.

I Kalmar kommuns verksamhetsplan och budget för 2023 finns ett uppdrag om att ta fram en handlingsplan för att uppnå 3-30-300 där det är möjligt. Det innebär att alla ska kunna se minst tre träd från sin bostad eller arbetsplats, att minst 30 % av ytan i ett kvarter eller stadsdel ska täckas av trädkronor sett ovanifrån, samt att alla ska ha minst ett grönområde inom 300 meter från bostaden.

– Den del som handlar om att kunna se tre träd från bostaden är svår att mäta och i dagsläget kan vi inte säga hur vi ligger till. Det är viktigt att förstå att det handlar om ett långsiktigt mål att sträva mot och att det är mycket svårt att uppnå överallt, skriver Tomas Burén.

Samhällsbyggnadskontoret ska arbeta vidare med trädfrågan under 2023.

Tre träd.
Tre träd.Foto: Mostphotos

Följande större förändringar har gjorts sedan förra granskningen:

• I markanvändningskartan presenteras tre utredningsområden för försvarsändamål (Luftvärnsutbildning), vid Kalmar flygplats, Moskogen och Kärrstorp. Varje område omfattar cirka 200 hektar. Det görs ingen rangordning eller lämplighetsbedömning av områdena.

• Utredningsområden för verksamheter vid Moskogen har justerats.

• Ett antal områden har under arbetet detaljplanlagts och antagits. Dessa är därför justerade och ändrade till bostäder och samhällsservice med mera.

• Ett nytt ställningstagande är att alla kommuninvånare ska se minst tre träd från sitt hem, från ovan ska 30 procent av ytan i staden täckas av trädkronor och att ingen ska ha längre än 300 meter till närmaste grönområde.

• Utredningsområde för kollektivtrafik har lagts till från Norra vägen till Länssjukhuset.

• Ett nytt ställningstagande har lagts till som förtydligar vikten av de gröna näringarna så som jord- och skogsbruket.

• Ett ställningstagande om en utredning av ett avsaltningsverk, för att säkerställa långsiktig dricksvattenproduktion, har lagts till.

• E22 och väg 25 har lyfts som viktiga faktorer för att öka regionala kopplingar.

Källa: Kalmar kommun

Hedda OttestamSkicka e-post
Så här jobbar Kalmarposten med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.