1. Livsstilarrow-down
  2. Kultur & Nöjearrow-down
  3. Familjarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Polisen noterar – antalet brott minskar

I april minskade antalet inkomna ärenden till polisen jämfört med samma månad i fjol. Totalt minskade de inkomna ärendena med 3 procent.
Foto: Tommy Alvén / Mostphotos

Polisregion syd följer den trend som noterats på nationell nivå, att coronapandemin påverkar brottsutvecklingen. Den generella utvecklingen är positiv, men det är, enligt polisen, för tidigt att dra några klara och långtgående slutsatser kring pandemins påverkan på brottsligheten.

Det är främst inom tillgreppsbrott, trafikbrott och våldsbrott som minskat. Enligt polisen är troliga orsaker till att tillgreppsbrotten minskar att fler är hemma samt att resandet över gränserna begränsats. Att våldsbrotten och trafikbrotten minskat är troligtvis genom att färre människor rör sig ute i samhället och trafiken.

Foto: Polismyndigheten

Däremot ser man en ökning i kategorierna skadegörelse och narkotikabrott. Polisens bedömning är att de insatser som genomförts i regionen inom den särskilda händelsen Rimfrost är en bidragande faktor till det ökade antalet narkotikabrott. Gällande skadegörelsebrotten skedde under en tid ett stort antal bilrepningar i Malmö, som kan ha påverkat statistiken för april månad.

Polisen i region syd bevakar även utvecklingen inom kategorin brott mot särskilt utsatta brottsoffer, som innefattar brott i parrelation, brott mot barn och våldtäkt mot vuxna. Det är normalt att antalet inkomna ärende varierar månad för månad och inga tydliga trender i dessa brottskategorier kan urskiljas.